Skip to content

Please select a nav menu

Oferta dodatkowa

Oprócz obowiązkowych zajęć lekcyjnych,  zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, realizowanych międzyoddziałowo w klasie II, III lub IV. Oferta zajęć na dany rok szkolny projektowana jest w zależności od potrzeb i zainteresowań młodzieży. Nabór na dane zajęcia przeprowadzany jest na początku roku szkolnego. Dotychczasowa oferta obejmowała zajęcia takie jak:

 • retoryka
 • podstawy historii sztuki
 • grafika komputerowa
 • edukacja prawna
 • edukacja medialna
 • koła językowe 
 • koła przedmiotowe
 • koła sportowe
 • koło turystyczno-krajoznawcze

Ponadto, chętni uczniowie będą mogli dołączyć do grup działających w szkole, w których młodzież rozwija swoje  pasje i zainteresowania. Są to:

 • Szkolne Koło Debat
 • grupa "Dziedzictwo i Animacja Kultury" (DziAK)
 • redakcja czasopisma "Pogaduszki u Kościuszki"
 • telewizja szkolna IV-TV
 • zespół muzyczny „Ad Libitum”
 • grupa artystyczna „Jaszczwóry”
 • Szkolna Grupa Teatralna
 • grupa wolontariuszy „Być Razem”
 • Samorząd Uczniowski i jego sekcje:
  • cheerleaderek
  • fotograficzna
  • organizacyjna

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o działalności tych grup – zapraszamy do zakładki PO LEKCJACH.

Full 1
130 - lecie szkoły
Full 1
Full 1
Aktualności
Full 1
Full 1
Zdjęcia
Full 1
Filmy o Czwórce
Skip to content