Skip to content

Please select a nav menu

Podgórska Czwórka włącza się w Szkolny Budżet Obywatelski

listopadzie 2023 r., nasze liceum dołączyło do czwartej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. To pierwszy raz, gdy nasz Samorząd Uczniowski zgłosił szkołę do udziału w tym innowacyjnym przedsięwzięciu. Celem programu jest zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w kreowaniu przestrzeni szkolnej i opracowywaniu projektów, które będą odpowiadać na ich potrzeby.

Rozpoczęte w listopadzie lekcje scenariuszowe, warsztaty tworzenia projektów oraz sesje mapowania potrzeb mają na celu promowanie idei SzBO i angażowanie młodzieży w proces decyzyjny. Do stycznia 2024 r. uczniowie będą mieli możliwość opracowywania i składania swoich projektów, mając realny wpływ na życie szkolne i środowisko, w którym uczą się i rozwijają. To wspaniała okazja do nauki odpowiedzialności, pracy zespołowej i kształtowania obywatelskiej postawy.

Skip to content