Skip to content

Please select a nav menu

Grupa "Być razem"

„I ciebie, i mnie stworzono do wielkich rzeczy. Nie stworzono nas, byśmy przeszli przez życie bez celu. A ową wielką rzeczą jest kochać i być kochanym. Nie potrafimy robić wielkich rzeczy. Możemy robić rzeczy małe, za to z wielką miłością.” Matka Teresa z Kalkuty


W IV Liceum Ogólnokształcącym zwraca się szczególną uwagę na działalność wychowawczą. Służy temu program wychowawczy szkoły, kładący duży nacisk na stworzenie uczniom wielu możliwości działań, między innymi charytatywnych. Wychodząc naprzeciw społecznym zadaniom młodzieży, utworzyliśmy Szkolny Wolontariat „Być razem”, który angażuje w charakterze wolontariuszy wielu naszych uczniów. Inicjatorem i pierwszym koordynatorem wolontariatu od 1993 r. był dr Wiesław Kic, nauczyciel religii. Obecnie tę funkcję od 2018 r. pełni s. Lucyna Semik, nauczycielka religii.

Działalność charytatywna ma charakter uniwersalny, jest prawem i obowiązkiem każdego człowieka, dlatego powinna obejmować wszystkich ludzi i ich potrzeby. Posługę charytatywną w szkolnym wolontariacie należy określić jako zespół zadań i czynności, mających na celu pomoc potrzebującym.

Społeczność szkolna IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie każdego roku realizuje następujące działania charytatywne: 

 1. Program pomocowy MOPS w Krakowie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – cotygodniowa pomoc indywidualna dzieciom z rodzin objętych opieką MOPS.
 2. Program pomocowy MOPS w Krakowie dla osób starszych – cotygodniowa pomoc wybranym osobom samotnym i niepełnosprawnym objętych opieką MOPS.
 3. Program wsparcia działalności Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci – stała współpraca mająca na celu gromadzenie środków na leczenie dzieci objętych opieką hospicyjną; bezpośrednie wsparcie rodzin hospicyjnych – mikołajki, pomoc świąteczna.
 4. Współpraca z Placówką Wsparcia Dziennego „Benedictus” w Rynku Podgórskim – cotygodniowe dyżury świetlicowe wolontariuszy (pomoc w nauce, organizowanie wolnego czasu).
 5. Piknik integracyjny w Parku Bednarskiego w Krakowie dla osób z niepełnosprawnościami organizowany przez Centrum Kultury Podgórza.
 6. Świąteczne zbiórki żywności listopad/grudzień oraz marzec/kwiecień w ramach ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem organizowane przez Stowarzyszenie Bank Żywności w Krakowie.
 7. Udział wolontariuszy w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza.
 8. Mikołajkowa zbiórka darów rzeczowych (zabawki, książki, przybory szkolne, słodycze) dla dzieci specjalnej troski ze Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 2 w Krakowie, skierowana do całej społeczności IV LO.
 9. Wizyta mikołajkowa grupy wolontariuszy w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym nr 2 w Krakowie.
 10. Akcja „Świąteczna paczka”, w której całe zespoły klasowe przygotowują z okazji Świąt Bożego Narodzenia paczkę dla znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej rodziny, pozostającej pod opieką Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci.
 11. Gwiazdka dla zwierzaka – zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt organizowana przez Samorząd Uczniowski.
 12. Piknik integracyjny „Nasz Kolorowy Świat” organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Krakowie dla osób z niepełnosprawnościami z całego miasta.
 13. Zbiórka darów rzeczowych (zabawki, książki w języku angielskim, przybory szkolne, słodycze) dla dzieci z misji w De Aar w Republice Południowej Afryki.

Za swą co najmniej dwuletnią działalność wyróżniający się wolontariusze są nagradzani przez Radę Rodziców i Dyrektora Szkoły nagrodą „Złote Serce”. Szkolne Koło Wolontariuszy „Być razem” otrzymało także wiele wyróżnień i nagród (nagroda główna w konkursie „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” – 2008 r. , najlepszy wolontariat na terenie gminy Kraków – 2009 r.). Wśród nich szczególne miejsce zajmuje dyplom z 2001 roku, otrzymany z rąk ówczesnego Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Macieja Płażyńskiego. W styczniu 2010 r. nasze liceum w dowód uznania za owocną działalność i propagowanie idei wolontariatu uzyskało status Szkoły Przyjaznej Hospicjum, nadany przez Małopolskie Hospicjum dla Dzieci.  Otrzymaliśmy także liczne podziękowania i dyplomy od rodziców i dyrekcji placówek, w których prowadziliśmy działalność charytatywną.

Spośród naszych wolontariuszy rekrutuje się aż 22 laureatów Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”: Monika Matusiak w 1997, Marta Kuciel w 2004, Szymon Janosz i Agnieszka Wróbel w 2005, Wojciech Glac i Katarzyna Zawalska w 2006, Adam Bałas i Barbara Żebrowska w 2007, Agata Mazur w 2009, Konrad Balicki, Anna Glac, Agnieszka Spólnik w 2010, Sylwia Żybura w 2011, Karolina Rolska w 2012, Dominik Kłos w 2013, Tomasz Jędrzejczyk i Natalia Pietrzko w 2015, Jan Tworzydło w 2016, Natalia Wójcik w 2019 oraz Mateusz Kiejko-Kutrzeba w 2020 roku. W 2023 r. laureatkami XXIX Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych” zostały Aleksandra Klag i Aleksandra Aksamitowska.

Należy podkreślić, że wielu wolontariuszy IV LO zainspirowanych działalnością charytatywną podejmuje później studia w zakresie pedagogiki specjalnej, resocjalizacji lub na pokrewnych kierunkach społeczno–opiekuńczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i Akademii „Ignatianum”.

Warto zaznaczyć, że udział młodych ludzi w wolontaryjnej działalności charytatywnej – oprócz korzyści dla ich beneficjentów – przynosi także wiele korzyści wychowawczych: uczy bezinteresowności, uspołecznia, podnosi dyscyplinę i sprawność organizacyjną młodzieży, zacieśnia więzi w grupie rówieśniczej oraz buduje poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Im więcej z nas będzie zaangażowanych w działalność charytatywną, tym więcej zrobimy dla innych i siebie. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Full 1
130 - lecie szkoły
Full 1
Full 1
Aktualności
Full 1
Full 1
Zdjęcia
Full 1
Filmy o Czwórce
Skip to content