Skip to content

Please select a nav menu

Małopolska Chmura Edukacyjna w IV LO

IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Krakowie uczestniczy w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna” od roku szkolnego 2019/2020.

Planowanym efektem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.

W ramach projektu realizowane są dwa rodzaje przedsięwzięć:

 1) zajęcia online oraz koła naukowe, prowadzone przez pracowników naukowych

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie IV LO uczestniczyli w zajęciach online z matematyki, a w roku szkolnym 2020/2021  – w zajęciach online z matematyki, geografii i języka angielskiego oraz kołach naukowych z matematyki i języka angielskiego.

Na rok szkolny 2021/2022 zaplanowano następujące zajęcia:

 • zajęcia online z matematyki, chemii, geografii i języka angielskiego;
 • koło naukowe z języka angielskiego;

Zajęcia prowadzone są za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym jednocześnie dla kilku grup uczniów umiejscowionych w kilku szkołach, z możliwością aktywnego włączenia się uczestników w dowolnej chwili trwania zajęć. Tematyka prowadzonych zajęć wykracza poza podstawę programową kształcenia na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej. Zajęcia odbywają się w ramach dwóch semestrów, przewidywany wymiar czasowy zajęć dla jednej grupy uczniów z danego obszaru tematycznego wynosi 30 godzin lekcyjnych w roku szkolnym. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu.

Rekrutacja uczniów chętnych do udziału z projekcie odbywa się na początku roku szkolnego, według zasad określonych w regulaminie projektu. W roku szkolnym 2021/2022 zajęcia zaplanowano dla chętnych uczniów poszczególnych oddziałów klasy III czteroletniego liceum.

2) naukowe warsztaty weekendowe i letnie

Do udziału w warsztatach może się zgłosić każdy uczeń IV LO. Uczeń wskazuje jeden z obszarów tematycznych warsztatów weekendowych lub letnich, który go interesuje i z którego kompetencje chciałby rozwijać. Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie projektu. Zajęcia w ramach warsztatów weekendowych i letnich prowadzą pracownicy naukowi różnych uczelni, także spoza Krakowa.

W ramach udziału w warsztatach uczniowie mają zapewnione zakwaterowanie, przejazdy oraz wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja oraz prowiant na zajęcia), a także opiekę nauczycieli. Uczeń nie ponosi żadnych kosztów związanych z wyjazdem ani udziałem w warsztatach.

W roku szkolnym 2019/2020 do wyboru były następujące obszary:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język angielski,
 • język francuski,
 • język niemiecki,
 • matematyka,
 • matematyka z elementami rachunkowości,
 • przedsiębiorczość,
 • prawo,
 • obszar rozwijania umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Grupa kilkudziesięciu uczniów wzięła udział w jesiennych naukowych warsztatach weekendowych z kilku obszarów. Z przyczyn obiektywnych nie doszły do skutku warsztaty wiosenne i letnie.

W roku szkolnym 2020/2021 ze względu na sytuację epidemiologiczną warsztaty nie były organizowane.

Full 1
130 - lecie szkoły
Full 1
Full 1
Aktualności
Full 1
Full 1
Zdjęcia
Full 1
Filmy o Czwórce
Skip to content