Skip to content

Please select a nav menu

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie w roku szkolnym 2023/2024

Nauczyciele specjaliści

mgr Agnieszka Badan

mgr Paulina Nieć

mgr Anna Sroga

Nauczyciele bibliotekarze

mgr Bogumiła Łowczowska

dr Joanna Rzońca

Nauczyciele poszczególnych  przedmiotów

Język polski

mgr Karolina Kniotek

mgr Kinga Michalec

mgr Marcin Pawełek

mgr Magdalena Skuza-Krasny

mgr Joanna Wróbel

mgr Justyna Zając

Język angielski

mgr Marta Białecka

mgr Beata Cygan

mgr Dorota Dudek

mgr Dorota Figurska

mgr Mateusz Kosturkiewicz

mgr Damian Olejarski

mgr Justyna Ryś

mgr Marzena Sikora-Wierzbicka

mgr Przemysław Tabor 

mgr Katarzyna Tokarska

Język hiszpański

mgr Anna Ogar

Język niemiecki

mgr Agnieszka Jaszczuk

mgr Magdalena Krcha

mgr Barbara Węgrzynowicz

Język francuski

mgr Małgorzata Płachno

Język rosyjski

mgr Barbara Dadej

mgr Barbara Żychowska

Język włoski i łaciński

mgr Krystyna Urbanek-Czech

Historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo

mgr Sławomir Dymacz

mgr Izabella Lankosz

mgr Jakub Matusiak

mgr Grażyna Mazur

mgr Robert Pletnia

mgr Aleksandra Tyrańska

Matematyka

mgr Paweł Ciałowicz

mgr Magdalena Kubik

mgr Dominika Nowakowska-Drezno

mgr Marta Paciorek

mgr Katarzyna Rzepka

mgr Sylwia Ortylewska

mgr Marta Zalas

mgr Beata Zgutka

Geografia

mgr Sławomir Jaszczuk

mgr Magdalena Żurek

Biologia

mgr Jolanta Konieczny

mgr Bożena Winiarska

Chemia

mgr Izabella Kolber

mgr Agnieszka Olszewska-Morzonek

mgr Urszula Paliś

Fizyka, informatyka

mgr Jacek Kuraś

mgr Jan Kurzawa

dr Mariusz Michalec

mgr Lucyna Ochał

mgr Edward Sołtys

mgr Michał Wątor

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Sławomir Dymacz

mgr Robert Pletnia

Biznes i zarządzanie

mgr Sławomir Dymacz

mgr Barbara Żychowska

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Lucyna Sobczyk

Wychowanie fizyczne

mgr Joanna Adamska

mgr Piotr Borowiecki

mgr Dominika Guzik-Płuchowska

mgr Marzena Korzeniowska

mgr Leszek Kraszewski

mgr Jacek Opach

mgr Marek Susuł

 mgr Anna Tylek-Rak

Religia

mgr Michał Niemiec

mgr Lucyna Semik

mgr Janusz Szewczyk

Etyka

mgr Grażyna Mazur

mgr Michał Niemiec

Filozofia

mgr Grażyna Mazur

Plastyka

dr Joanna Rzońca

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Barbara Dadej

Informacja o terminach dyżurów nauczycieli dla rodziców znajduje się w dzienniku elektronicznym.

Full 1
130 - lecie szkoły
Full 1
Full 1
Aktualności
Full 1
Full 1
Zdjęcia
Full 1
Filmy o Czwórce
Skip to content