Skip to content

Please select a nav menu

Szczegółowe opisy oddziałów planowanych na rok 2024/2025

Oddział matematyczno-fizyczno-informatyczny pod patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej (A)

Dla kogo?

Nowoczesne technologie stały się częścią naszego życia a wiele usług opiera się na zasobach cyfrowych. Jeśli chcesz włączyć się w tworzenie tej nowej rzeczywistości, nauczyć się jak odpowiedzialnie wykorzystać potencjał naukowych osiągnięć i wdrażać technologiczne innowacje, które będą służyć człowiekowi, to jest to zdecydowanie klasa dla Ciebie. Ten profil pozwoli Ci na poznanie tajemnic świata techniki, elektrotechniki i eksplorowanie cyfrowych przestrzeni. Dzięki temu możesz rozwijać później swoje zainteresowania na kierunkach takich jak architektura, automatyka i robotyka, informatyka, elektronika, elektroradiologia, mechatronika, ekonometria, inżynieria materiałowa, a także fizyka medyczna, inżynieria medyczna i wiele innych.

Atuty profilu:

 • Przedmioty rozszerzone realizowane są już od klasy pierwszej, co pozwoli na naprawdę dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z tych przedmiotów właśnie na poziomie rozszerzonym;
 • Ścisła współpraca z uczelnią daje możliwość dostępu do specjalistycznej, akademickiej wiedzy już na poziomie liceum – uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach w szkole i na uczelni w ramach współpracy z AGH;
 • Bogata oferta zajęć dodatkowych i projektów edukacyjnych przekłada się na sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • Matematyka – wymiar godzin większy niż wynikający z ramowych planów nauczania; w ramach patronatu uczelni dodatkowe zajęcia z matematyki, ponadto dla chętnych – różne konkursy i projekty;
 • Fizyka - wymiar godzin większy niż wynikający z ramowych planów nauczania; nauczanie przedmiotu wspierane jest patronackim kursem realizowanym pod skrzydłami AGH;
 • Informatyka – przedmiot nauczany jest przez cztery lata a jego program obejmuje  między innymi elementy algorytmiki i podstawy programowania w języku C++.

Współpraca z uczelnią:

Patronat AGH pozwala na realizację dodatkowych zajęć z matematyki. Są one prowadzone przez nauczyciela ze szkoły, który realizuje treści skonsultowane z pracownikami naukowymi AGH. Podczas zajęć wprowadzane są nowe treści, ale również rozwijane są umiejętności zastosowania pojęć zawartych w podstawie programowej w nowych, nietypowych sytuacjach.

Patronat uczelni umożliwia też prowadzenie kursu z fizyki. Kurs prowadzi nauczyciel szkolny, ale realizowane treści są wskazane przez pracowników uczelni i przy wykorzystaniu jej zasobów. Uczniowie biorą też udział w pokazach doświadczeń w laboratoriach AGH.

Projekty i konkursy:

Dla tych, którzy będą chcieli rozwijać swoje matematyczne pasje działa Liga Matematyczna. Co roku uczniowie przygotowują się do Ogólnopolskiej „Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH” z matematyki, a także uczestniczą w różnych konkursach matematycznych (Kangur, Alfik, Nabój).

Dla pasjonatów i lubiących rywalizację w zakresie fizyki prowadzona jest w szkole „Liga Fizyczna” i odbywa się „Szkolny konkurs fizyczny”.

Dodatkowe wsparcie:

Chętni uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, realizowanych międzyoddziałowo w klasie II, III lub IV, takich jak:

retoryka, podstawy historii sztuki, grafika komputerowa, edukacja prawna, edukacja medialna, koło turystyczno – krajoznawcze, koła językowe, koła sportowe, różne koła przedmiotowe.

Ponadto uczniowie mają możliwość działalności w grupach artystycznych („Jaszczwóry”, „DziAK”, „Ad Libitum”), w redakcji czasopisma „Pogaduszki u Kościuszki”, telewizji szkolnej  IV-TV, Szkolnym Kole Debat czy Szkolnej Grupie Teatralnej. Chętni mogą włączyć się w działalność społeczną lub wolontaryjną w Samorządzie Uczniowskim lub z grupą wolontariuszy „Być Razem”. Aktywne działania podejmowane są także w ramach Sportowej Czwórki - organizowane są zawody, turnieje, działa sekcja cheerleaderek i dopingu sportowego. Chętni uczniowie na pewno znajdą coś dla siebie. 

Nauczanie wspomagane jest także wyjazdami i wyjściami programowymi - uczniowie wykorzystują i doskonalą znajomość języków obcych podczas wielu wyjść programowych oraz szkolnych wycieczek zagranicznych (do Włoch i Niemiec). Wiedzę z różnych przedmiotów poszerzają podczas warsztatów muzealnych, wykładów tematycznych i innych wyjść programowych a także podczas licznych wyjazdów klasowych lub międzyklasowych, krajowych i zagranicznych.

Oddział matematyczno – geograficzny z rozszerzonym językiem angielskim pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (B)

Dla kogo?

Jeśli lubisz obserwować i analizować, znajdywać zależności między zjawiskami, a jednocześnie stawiasz na konkret i dobrze czujesz się nie tylko w świecie liczb i wykresów, ale i środowiska naturalnego - to ta klasa będzie dla Ciebie świetnym wyborem. Tu zdobędziesz wiedzę i rozwiniesz umiejętność łączenia obliczeń i analizy danych z prognozowaniem procesów globalnych. Po tej klasie możesz kontynuować naukę na studiach związanych z ekonomią, geografią, geopolityką, statystyką, handlem międzynarodowym, analizą globalnych procesów finansowych, trendami w światowej gospodarce, związkami ochrony środowiska z gospodarką, urbanistyką i projektowaniem przestrzennym oraz na wielu innych kierunkach.

Atuty profilu:

 • Przedmioty rozszerzone realizowane są już od klasy pierwszej, co pozwoli na naprawdę dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z tych przedmiotów właśnie na poziomie rozszerzonym;
 • Współpraca z uczelnią daje możliwość dostępu do specjalistycznej, akademickiej wiedzy już na poziomie liceum;
 • Część zajęć odbywa się w terenie i ma charakter ćwiczeniowy – co pozwala na zdobycie konkretnych umiejętności i przekładania wiedzy na praktyczne działanie;
 • Bogata oferta zajęć dodatkowych i projektów edukacyjnych przekłada się na sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • Matematyka – wymiar godzin większy niż wynikający z ramowych planów nauczania; realizacja przedmiotu wspierana szeroką ofertą dodatkową dla chętnych (różne konkursy i projekty,  a w starszych klasach - zajęcia koła matematycznego);
 • Geografia - wymiar godzin większy niż wynikający z ramowych planów nauczania; realizacja przedmiotu wspierana wyjściami na lekcje muzealne, wycieczki programowe oraz lekcje w terenie;
 • Język angielski - realizowany jest podczas 4 lub 5 godzin tygodniowo (w zależności od roku kształcenia), co pozwala nie tylko na przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym ale też studiów w języku angielskim. Uczniowie poznają element języka zawodowego związanego z profilem klasy (matematyka, geografia).

Współpraca z uczelnią:

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie biorą udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich Wydziału Gospodarki Przestrzennej UEK, organizowanych w gmachu uczelni lub w budynku szkoły. Podczas zajęć uczniowie realizują program, który obejmuje podstawy planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego oraz wybrane zagadnienia komputerowego wspomagania projektowania przestrzeni. Chętni uczniowie mogą także uczestniczyć w przedsięwzięciach Koła Naukowego Urbanistyki.

Projekty i konkursy:

Dla tych, którzy będą chcieli rozwijać swoje matematyczne pasje działa Liga Matematyczna. Co roku uczniowie przygotowują się do Ogólnopolskiej „Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH” z matematyki, a także uczestniczą w różnych konkursach matematycznych (Kangur, Alfik, Nabój).

Dodatkowe wsparcie:

Chętni uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, realizowanych międzyoddziałowo w klasie II, III lub IV, takich jak:

retoryka, podstawy historii sztuki, grafika komputerowa, edukacja prawna, edukacja medialna, koło turystyczno – krajoznawcze, koła językowe, koła sportowe, różne koła przedmiotowe.

Ponadto uczniowie mają możliwość działalności w grupach artystycznych („Jaszczwóry”, „DziAK”, „Ad Libitum”), w redakcji czasopisma „Pogaduszki u Kościuszki”, telewizji szkolnej  IV-TV, Szkolnym Kole Debat czy Szkolnej Grupie Teatralnej. Chętni mogą włączyć się w działalność społeczną lub wolontaryjną w Samorządzie Uczniowskim lub z grupą wolontariuszy „Być Razem”. Aktywne działania podejmowane są także w ramach Sportowej Czwórki - organizowane są zawody, turnieje, działa sekcja cheerleaderek i dopingu sportowego. Chętni uczniowie na pewno znajdą coś dla siebie. 

Nauczanie wspomagane jest także wyjazdami i wyjściami programowymi - uczniowie wykorzystują i doskonalą znajomość języków obcych podczas wielu wyjść programowych oraz szkolnych wycieczek zagranicznych (do Włoch i Niemiec). Wiedzę z różnych przedmiotów poszerzają podczas warsztatów muzealnych, wykładów tematycznych i innych wyjść programowych a także podczas licznych wyjazdów klasowych lub międzyklasowych, krajowych i zagranicznych.

Oddział biologiczno - chemiczny z rozszerzoną matematyką pod patronatem Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (C)

Dla kogo?

Chcesz zgłębiać wiedzę o świecie, jego budowie i organizmach, które go zamieszkują? Fascynuje Cię zarówno fenomen życia, jak i struktura materii nieożywionej? W takim razie to klasa właśnie dla Ciebie. Tu nie tylko poszerzysz swoją ogólną wiedzę przyrodniczą, ale nauczysz się także co z nią dalej zrobić – jak pracować z materiałem biologicznym, jak i gdzie wykorzystać konkretne chemiczne substancje. Przygotujesz się do stawiania odważnych naukowych hipotez i ich weryfikowania. Będziesz mieć możliwość rozwiązywania problemów biologicznych i chemicznych zarówno w teorii, jak i w praktyce. Da ci to solidne podstawy do kontynuowania swoich poszukiwań badawczych na kierunkach takich jak biologia, chemia, biochemia i biotechnologia, medycyna z jej wszystkimi specjalizacjami, weterynaria, farmacja, analityka medyczna, ale także neurobiologia i psychologia, czy też kosmetologia, dietetyka i technologia żywności oraz wiele innych.

Atuty profilu:

 • Przedmioty rozszerzone realizowane są już od klasy pierwszej, co pozwoli na naprawdę dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z tych przedmiotów właśnie na poziomie rozszerzonym;
 • Rozszerzony zakres nauczania matematyki otwiera więcej możliwości kontynuowania nauki na studiach niż klasyczna klasa biologiczno-chemiczna;
 • Współpraca z uczelnią daje możliwość dostępu do specjalistycznej, akademickiej wiedzy oraz bazy naukowej (dostęp do laboratoriów) już na poziomie liceum;
 • Uczniowie mają dostęp do dobrze wyposażonych pracowni oraz różnorodnych pomocy dydaktycznych (sprzęt laboratoryjny, sprzęt do mikroskopowania, odczynniki chemiczne, preparaty mokre);
 • Wiele zajęć ma charakter laboratoryjny, ćwiczeniowy – co pozwala na zdobycie konkretnych umiejętności i przekładania wiedzy na praktyczne działanie;
 • Bogata oferta zajęć dodatkowych i projektów edukacyjnych przekłada się na sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • Biologia – wymiar godzin większy niż wynikający z ramowych planów nauczania; wsparcie realizacji przedmiotu poprzez współpracę z uczelnią wyższą oraz wyjściami do Ogrodu Botanicznego i Muzeum Anatomii UJ;
 • Chemia - wymiar godzin większy niż wynikający z ramowych planów nauczania; dla chętnych - możliwość udziału w konkursach oraz kołach przedmiotowych;
 • Matematyka – jest wsparciem w tworzeniu, modelowaniu i opisywaniu procesów biochemicznych i skomplikowanych struktur biologicznych oraz obliczeń stechiometrycznych w chemii;

Współpraca z uczelnią:

W ramach współpracy z Wydziałem Biologii UJ uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych z biologii, organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez pracowników naukowych. Założeniem zajęć jest poszerzanie wiadomości i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, poznanie nowoczesnych metod instrumentalnych i analitycznych oraz zasad postępowania z materiałem biologicznym. Zajęcia mają charakter laboratoryjny z wykorzystaniem najnowszego wyposażenia pracowni Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych. Służą rozwijaniu ich aktywności badawczej z wykorzystaniem specjalistycznych metod i sprzętu na poziomie akademickim.

Projekty i konkursy:

Pasjonaci chemii mają możliwość solidnego przygotowania do Konkursu Wiedzy chemicznej organizowanego przez Wydział Chemii UJ oraz Ogólnopolskiej „Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH” z chemii.

Dla tych, którzy będą chcieli rozwijać swoje matematyczne pasje działa Liga Matematyczna. Co roku uczniowie przygotowują się do Ogólnopolskiej „Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH” z matematyki, a także uczestniczą w różnych konkursach matematycznych (Kangur, Alfik, Nabój). 

 Dodatkowe wsparcie:

Chętni uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, realizowanych międzyoddziałowo w klasie II, III lub IV, takich jak:

retoryka, podstawy historii sztuki, grafika komputerowa, edukacja prawna, edukacja medialna, koło turystyczno – krajoznawcze, koła językowe, koła sportowe, różne koła przedmiotowe.

Ponadto uczniowie mają możliwość działalności w grupach artystycznych („Jaszczwóry”, „DziAK”, „Ad Libitum”), w redakcji czasopisma „Pogaduszki u Kościuszki”, telewizji szkolnej  IV-TV, Szkolnym Kole Debat czy Szkolnej Grupie Teatralnej. Chętni mogą włączyć się w działalność społeczną lub wolontaryjną w Samorządzie Uczniowskim lub z grupą wolontariuszy „Być Razem”. Aktywne działania podejmowane są także w ramach Sportowej Czwórki - organizowane są zawody, turnieje, działa sekcja cheerleaderek i dopingu sportowego. Chętni uczniowie na pewno znajdą coś dla siebie. 

Nauczanie wspomagane jest także wyjazdami i wyjściami programowymi - uczniowie wykorzystują i doskonalą znajomość języków obcych podczas wielu wyjść programowych oraz szkolnych wycieczek zagranicznych (do Włoch i Niemiec). Wiedzę z różnych przedmiotów poszerzają podczas warsztatów muzealnych, wykładów tematycznych i innych wyjść programowych a także podczas licznych wyjazdów klasowych lub międzyklasowych, krajowych i zagranicznych.

Oddział humanistyczny pod patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (D)

Dla kogo?

Jedne z najbardziej cenionych dziś kompetencji to umiejętność skutecznego i błyskotliwego porozumiewania się na wszystkich płaszczyznach komunikacji (w mowie, w piśmie, poprzez obrazy) oraz myślenie problemowe i kreatywność. Jeśli zależy Ci na zdobyciu tych umiejętności, to jest to zdecydowanie klasa dla Ciebie. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w połączeniu z bogatą ofertą zajęć wspierających zapewniają wszechstronne humanistyczne kształcenie pozwalające kontynuować naukę zarówno na kierunkach związanych z prawem, administracją i zjawiskami polityczno-społecznymi, jak i rozwijać zainteresowania językoznawcze i filologiczne, czy też związane z działalnością artystyczną (teatrologię, literaturoznawstwo, filmoznawstwo).

Atuty profilu:

 • Przedmioty rozszerzone realizowane są już od klasy pierwszej, co pozwoli na naprawdę dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z tych przedmiotów właśnie na poziomie rozszerzonym;
 • Patronat Instytutu Historii pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy dotyczącej dawnej i współczesnej kultury – a współpraca z uczelnią daje możliwość dostępu do specjalistycznej, akademickiej wiedzy już na poziomie liceum;
 • Bogata oferta zajęć dodatkowych i projektów edukacyjnych przekłada się na sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach, a także daje im możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań w sferze aktywności społecznej oraz działalności artystycznej;
 • Zajęcia wspierające są niezwykle różnorodne i atrakcyjne - pozwalają zdobywać zarówno kompetencje interpersonalne, jak i oraz wspomagają rozwój osobisty.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • Język polski – realizowany w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej; nauczanie wspierane jest wyjściami do teatru oraz zajęciami retoryki, realizowanymi w ramach współpracy z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców
 • Historia – realizowana w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej; wsparcie przedmiotu poprzez współpracę z Instytutem Historii UJ;
 • Wiedza o społeczeństwie – realizowana w zakresie rozszerzonym już od pierwszej klasy;  wsparcie przedmiotu wieloma projektami i wyjściami programowymi.

 Współpraca z uczelnią:

W ramach współpracy z Instytutem Historii UJ uczniowie uczęszczają na wykłady, warsztaty, spotkania z pracownikami naukowymi. W trakcie zajęć uczniowie mają możliwość pracy z dokumentami archiwalnymi, zbiorami i pamiątkami przeszłości.  Zajęcia odbywają się w salach Uniwersytetu Jagiellońskiego, w murach naszej szkoły oraz w innych instytucjach np. w Bibliotece Książąt Czartoryskich.

 

Projekty i konkursy:

W ramach nauki w tym oddziale uczniowie mają możliwość uczestniczenia w olimpiadach i konkursach związanych z historią i wiedzą o społeczeństwie (np. Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie, „Zwolnieni z teorii” i in.), wielu projektach edukacyjnych (np. „Lekcje europejskie”).

Szczególną popularnością cieszy się projekt „Szkoła Debaty” kształtujący umiejętności retoryczne – Szkolne Koło Debat skutecznie przygotowuje do wystąpień publicznych oraz uczestnictwa w międzyszkolnych debatach oksfordzkich.

Miłośnicy teatru mają możliwość zaangażowania się w działalność Szkolnej Grupy Teatralnej,  w ramach której będą przygotowywać spektakle metodą Teatru Forum (we współpracy z Fundacją Kurdybanek) lub innych przedsięwzięciach teatralnych.

Na uwagę zasługują także inicjatywy szkolne: wieczorne wyjścia do teatrów krakowskich na interesujące spektakle (niekoniecznie związane z lekturami szkolnymi czy biblioteczny „Projekt książka” polegający na tworzeniu i wydaniu uczniowskiej książki. Uczniowie klasy humanistycznej są też w sposób szczególny zaproszeni do udziału w szkolnych uroczystościach m.in. w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego oraz wielu uroczystościach historycznych, organizowanych w nieszablonowej formie.

Dodatkowe wsparcie:

Chętni uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, realizowanych międzyoddziałowo w klasie II, III lub IV, takich jak:

retoryka, podstawy historii sztuki, grafika komputerowa, edukacja prawna, edukacja medialna, koło turystyczno – krajoznawcze, koła językowe, koła sportowe, różne koła przedmiotowe.

Ponadto uczniowie mają możliwość działalności w grupach artystycznych („Jaszczwóry”, „DziAK”, „Ad Libitum”), w redakcji czasopisma „Pogaduszki u Kościuszki”, telewizji szkolnej  IV-TV, Szkolnym Kole Debat czy Szkolnej Grupie Teatralnej. Chętni mogą włączyć się w działalność społeczną lub wolontaryjną w Samorządzie Uczniowskim lub z grupą wolontariuszy „Być Razem”. Aktywne działania podejmowane są także w ramach Sportowej Czwórki - organizowane są zawody, turnieje, działa sekcja cheerleaderek i dopingu sportowego. Chętni uczniowie na pewno znajdą coś dla siebie. 

Nauczanie wspomagane jest także wyjazdami i wyjściami programowymi - uczniowie wykorzystują i doskonalą znajomość języków obcych podczas wielu wyjść programowych oraz szkolnych wycieczek zagranicznych (do Włoch i Niemiec). Wiedzę z różnych przedmiotów poszerzają podczas warsztatów muzealnych, wykładów tematycznych i innych wyjść programowych a także podczas licznych wyjazdów klasowych lub międzyklasowych, krajowych i zagranicznych.

Oddział z rozszerzonym programem języka angielskiego, języka niemieckiego i wiedzy o społeczeństwie pod patronatem Instytutu Filologii Germańskiej UJ  oraz Instytutu Filologii Angielskiej UJ (E)

Dla kogo?

Współczesny świat opiera się na złożonych globalnych zależnościach. By je zrozumieć i efektywnie działać konieczne są solidne kompetencje społeczne oraz znajomość języków obcych. Jeśli zależy Ci na zdobyciu takich umiejętności, to ta klasa będzie dla Ciebie dobrym wyborem. Umożliwi ci ona kontynuację nauki na kierunkach filologicznych (angielska, germańska), politologii, stosunkach międzynarodowych, europeistyce oraz na kierunkach związanych z handlem międzynarodowym, dyplomacją, globalnymi zjawiskami społecznymi oraz procesami i trendami w kontaktach międzynarodowych.

Atuty profilu:

 • Przedmioty rozszerzone realizowane są już od klasy pierwszej, co pozwoli na naprawdę dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z tych przedmiotów właśnie na poziomie rozszerzonym;
 • Równolegle do kształcenia językowego uczniowie mają szansę pogłębić swoją wiedzę na temat historii, geografii, kultury krajów anglojęzycznych, a na późniejszym etapie nauki zagadnień dotyczących przekładu, komunikacji językowej (np. dobór środków językowych podczas wystąpień publicznych różnego typu);
 • Profil klasy zapewnia jej uczniom możliwość zdobycia cenionych kompetencji związanych z komunikacją językową, znajomością procesów społecznych, trendów w zjawiskach międzynarodowych;
 • Bogata oferta zajęć dodatkowych i projektów edukacyjnych przekłada się na sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach;

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • Język angielski – uczniowie klasy językowej realizują materiał w wymiarze 4 lub 5 godzin tygodniowo (w zależności od roku kształcenia), co pozwala na przygotowanie nie tylko do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, ale także do studiów w języku angielskim; wsparcie przedmiotu poprzez wyjazdy zagraniczne i współpracę z uczelnią;
 • Język niemiecki – nauka w tej klasie umożliwia przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym i znajomość języka na poziomie B2; wsparcie przedmiotu poprzez współpracę z uczelnią;
 • Wiedza o społeczeństwie - realizowana w zakresie rozszerzonym już od pierwszej klasy; wsparcie przedmiotu wieloma projektami i wyjściami programowymi.

Uczniowie kwalifikowani są do grup językowych w obrębie oddziału, z uwzględnieniem poziomu zaawansowania znajomości obydwu języków. Podziału dokonuje się na początku klasy pierwszej.

 

Współpraca z uczelnią:

W ramach współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej oraz Instytutem Filologii Angielskiej  UJ uczniowie uczestniczą w zajęciach, warsztatach i wykładach popularnonaukowych, prowadzonych przez pracowników naukowych. Tematyka zajęć jest bardzo różnorodna – od zagadnień dotyczących kultury, poprzez ciekawostki językoznawcze, po metody uczenia się języków obcych. Uczniowie mają także możliwość uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez IFG oraz IFA UJ.

Projekty i konkursy:

W szkole organizowane są konkursy, pozwalające uczniom sprawdzić swoje umiejętności językowe (np. translatorski). Chętni uczniowie przygotowywani są do olimpiad: Olimpiady Języka Angielskiego i Olimpiady Języka Niemieckiego.

W ramach nauki w tym oddziale uczniowie mają możliwość uczestniczenia w olimpiadach i konkursach związanych z wiedzą o społeczeństwie (np., Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie, „Zwolnieni z teorii” i in.), wielu projektach edukacyjnych (np. „Lekcje europejskie”). Szczególną popularnością cieszy się projekt „Szkoła Debaty” kształtujący umiejętności retoryczne – Szkolne Koło Debat skutecznie przygotowuje do wystąpień publicznych oraz uczestnictwa w międzyszkolnych debatach oksfordzkich.

Uczniowie mają także możliwość prezentowania swoich umiejętności językowych i artystycznych w ramach takich inicjatyw, jak Dzień Języków Obcych czy Wieczór Kolęd Obcojęzycznych.

Dodatkowe wsparcie:

Chętni uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, realizowanych międzyoddziałowo w klasie II, III lub IV, takich jak:

retoryka, podstawy historii sztuki, grafika komputerowa, edukacja prawna, edukacja medialna, koło turystyczno – krajoznawcze, koła językowe, koła sportowe, różne koła przedmiotowe.

Ponadto uczniowie mają możliwość działalności w grupach artystycznych („Jaszczwóry”, „DziAK”, „Ad Libitum”), w redakcji czasopisma „Pogaduszki u Kościuszki”, telewizji szkolnej  IV-TV, Szkolnym Kole Debat czy Szkolnej Grupie Teatralnej. Chętni mogą włączyć się w działalność społeczną lub wolontaryjną w Samorządzie Uczniowskim lub z grupą wolontariuszy „Być Razem”. Aktywne działania podejmowane są także w ramach Sportowej Czwórki - organizowane są zawody, turnieje, działa sekcja cheerleaderek i dopingu sportowego. Chętni uczniowie na pewno znajdą coś dla siebie. 

Nauczanie wspomagane jest także wyjazdami i wyjściami programowymi - uczniowie wykorzystują i doskonalą znajomość języków obcych podczas wielu wyjść programowych oraz szkolnych wycieczek zagranicznych (do Włoch i Niemiec). Wiedzę z różnych przedmiotów poszerzają podczas warsztatów muzealnych, wykładów tematycznych i innych wyjść programowych a także podczas licznych wyjazdów klasowych lub międzyklasowych, krajowych i zagranicznych.

Skip to content