Skip to content

Please select a nav menu

Projekty i wykłady

Projekty

Projekt edukacyjny jest metodą nowoczesną i dającą wiele możliwości pracy z uczniami. Uwalnia od rutyny, przynosi ciekawe rezultaty i daje dużą satysfakcję, stąd jest często wykorzystywany w naszej szkole. Wśród projektów realizowanych w IV LO największą grupę stanowią projekty z dziedziny nauk społecznych, zwłaszcza historii. Na szczególną uwagę zasługują  autorskie pomysły nauczycieli Czwórki, które zaktywizowały całą społeczność szkolną :

 • projekt „Narodziny Państwa Polskiego – 1050. rocznica chrztu Polski” realizowany w 2016 roku we współpracy m. in. z nauczycielami VI LO i Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Krakowie
 • projekt „Wokół Tadeusza Kościuszki – Patrona Szkoły” w Roku Tadeusza Kościuszki (2017) we współpracy z osobami i instytucjami związanymi z postacią Naczelnika
 • projekt „Od Naczelnika do Naczelnika” w roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (2018)

Na zorganizowanie przedsięwzięć złożyły się dyskusje panelowe, debaty i wykłady, warsztaty muzealne, wystawy, konkursy, gry edukacyjne i wycieczki, inscenizacje i rekonstrukcje historyczne. Dla społeczności lokalnej przygotowano Jarmark Średniowieczny (2016) oraz Piknik Niepodległościowy (2018) w Parku Bednarskiego.

Osobną grupę stanowią projekty proponowane przez instytucje kulturalne i naukowe wspierające oświatę.

W ramach Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej uczniowie Czwórki brali udział w kolejnych edycjach konkursu : „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. W 2015, 2016, 2018 i 2019 roku zdobywali nagrody, a najcenniejsze z nich to indeksy na studia i wycieczki na ziemie wschodnie II Rzeczypospolitej.

Tematem wielu projektów jest integracja europejska („Lekcje europejskie”), komunikacja międzykulturowa i stosunki międzynarodowe, szczególnie relacje z Niemcami. Najciekawsze z nich to te, które owocują wspólnymi działaniami i osobistymi kontaktami z młodzieżą z innych krajów m. in. z Niemiec, Włoch, Holandii czy Izraela. Są one realizowane także poza Krakowem, na przykład w Auschwitz-Birkenau, Gdańsku czy Turyngii. Można tu przywołać projekty: „Bliżej siebie. Zachować Pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”, „Zachować pamięć. Holocaust – Dlaczego? „Przez wspólną historię ku przyszłości”, „Stosunki polsko-niemieckie dawniej i dziś”.

Dużym wyzwaniem okazał się udział w corocznych konferencjach politologicznych organizowanych pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk. Nasi uczniowie znaleźli się w wąskim gronie debatujących na tematy: „Wartości Unii Europejskiej”, „Moje i twoje prawa człowieka” oraz „Różnorodność – dialog – konflikt – polityka”.

 

 

Do zainteresowanych dziennikarstwem swoją propozycję skierowało Wydawnictwo ZNAK z projektem „Znak w Szkole”. W kolejnych już pięciu edycjach uczestnicy czytają akademickie teksty, polemizują z ich autorami zadając pytania, biorą udział w dyskusjach z naukowcami i podsumowują kolejne problemy w krótkich esejach. W 2017, 2018 i 2019 roku nasi uczniowie odbyli wakacyjny staż w wydawnictwie, który był nagrodą dla najlepszych.

Nie tylko nauki społeczne są  przedmiotem pracy metodą projektu edukacyjnego.

Niezapomnianych wrażeń dostarczył uczestnikom udział w realizowanym z okazji jubileuszu Polskiego Towarzystwa Matematycznego projekcie „Fraktal na stulecie”, którego finałem był żywy Trójkąt Sierpińskiego utworzony przez ponad 6500 uczniów na krakowskich Błoniach.

 

 

Wykłady

W IV LO staramy się przyzwyczaić uczniów do zdobywania wiedzy także przy pomocy akademickich metod pracy. Oferujemy im udział w wykładach dostosowanych do programów nauczania, przygotowanych przez nauczycieli akademickich i pracowników krakowskich instytucji naukowych oraz w wygłaszanych przy okazji uroczystości i wydarzeń szkolnych wystąpieniach nauczycieli Czwórki. Korzystamy z bogatej oferty wykładów historycznych oraz z dziedziny biologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bioetycznych. Wychodzimy na wykłady na uczelnie, do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, a w miarę możliwości zapraszamy wykładowców do szkolnej auli.

Tematyka przykładowych wykładów dla uczniów IV LO: 

Język polski  

 • Sposoby prowadzenia badań nad współczesną onomastyką (na przykładzie nazw krakowskich przedszkoli) – dr Barbara Żebrowska-Mazur, Katedra Historii Języka Polskiego i Dialektologii Wydziale Filologii Polskiej UJ

Język angielski

 • What’s in a name?, or Worcester 28-20 Gloucester – dr Marcin Zydroń, Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie

Historia

 • Wybrane zagadnienia z dziejów starożytnej Sparty – prof. dr hab. Sławomir Sprawski, Zakład Historii Starożytnej Instytutu Historii UJ
 • Uroki i problemy średniowiecznego miasta. Lokacja miast i życie codzienne mieszkańców na przykładzie Krakowa – mgr Maciej Wacławik, doktorant Wydziału Historycznego UJ
 • Znaczenie powstania krakowskiego z 1846 roku dla polskich dążeń niepodległościowych w XIX wieku – dr hab. Krzysztof Karol Daszyk, Zakład Historii Polski Nowoczesnej Instytutu Historii UJ
 • Najmłodsi wyklęci – niepodległościowe organizacje młodzieżowe – dr Michał Wenklar, Instytut Pamięci Narodowej
 • Polacy ratujący Żydów – dr Joanna Lubecka, Instytut Pamięci Narodowej
 • Mechanizmy sprawowania władzy w państwie totalitarnym na przykładzie ZSRR – dr hab. Henryk Głębocki, Zakład Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii UJ
 • Stan wojenny w Krakowie i Małopolsce – dr Rafał Opulski,  Instytut Pamięci Narodowej

Biologia

 • Profilaktyka wad postawy u młodzieży w środowisku nauczania – dr n. med. Magdalena Macko, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Blaski i cienie zapłodnienia in vitro – dr n. med. Monika Zazula, Poradnia Bioetyczna przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Edukacja medialna

 • Fotografia reportażowa – kustosz Marta Miskowiec, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

 

Full 1
130 - lecie szkoły
Full 1
Full 1
Aktualności
Full 1
Full 1
Zdjęcia
Full 1
Filmy o Czwórce
Skip to content