Skip to content

Please select a nav menu

PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY PIERWSZEJ
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie planuje utworzenie 5 oddziałów klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025.

Oddział Patronat Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym Dodatkowe informacje o oddziale Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
A Akademia Górniczo-Hutnicza matematyka
fizyka
informatyka
Przedmioty: matematyka, fizyka, informatyka realizowane są w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej. Ponadto liczba godzin przeznaczonych na realizację matematyki i fizyki jest większa niż wskazana w ramowych planach nauczania. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki. Młodzież ma dostęp do pracowni fizycznych AGH, bierze udział w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych. Uczniowie tego oddziału mogą podjąć studia na kierunkach technicznych oraz związanych z naukami ścisłymi. język polski, matematyka, język angielski, fizyka
B Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie matematyka
geografia
język angielski
Przedmioty: matematyka, geografia, język angielski realizowane są w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej. Ponadto liczba godzin przeznaczonych na realizację matematyki i geografii jest większa niż wskazana w ramowych planach nauczania. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Ponadto młodzież bierze udział w wykładach oraz spotkaniach z pracownikami naukowymi UEK. Uczniowie tego oddziału mogą podjąć studia na kierunkach ekonomicznych i geograficznych oraz związanych z naukami ścisłymi. język polski, matematyka, język angielski, geografia
C Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego biologia
chemia
matematyka
Przedmioty: biologia, chemia, matematyka realizowane są w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej. Ponadto liczba godzin przeznaczonych na realizację biologii i chemii jest większa niż wskazana w ramowych planach nauczania. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych i wykładach z biologii, prowadzonych przez pracowników naukowych w budynkach na kampusie UJ. Uczniowie tego oddziału mogą podjąć studia na kierunkach medycznych, psychologii, weterynarii, biotechnologii, biologii, chemii oraz na innych kierunkach przyrodniczych. język polski, matematyka, język angielski, biologia
D Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego język polski
historia
WOS
Przedmioty: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie realizowane są w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej. W ramach współpracy z Instytutem Historii UJ uczniowie biorą udział w zajęciach warsztatowych na uczelni oraz w wykładach organizowanych w szkole, prowadzonych przez pracowników naukowych. Uczestniczą też w realizacji różnych projektów edukacyjnych. Uczniowie tego oddziału mogą podjąć studia na kierunkach prawniczych, politologicznych, historycznych i medioznawczych oraz kierunkach takich jak: filologia polska lub klasyczna, dziennikarstwo, zarządzanie mediami i kulturą, stosunki międzynarodowe, socjologia, psychologia, pedagogika. język polski, matematyka, język angielski, historia
E Instytut Filologii Germańskiej oraz Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego język angielski
język niemiecki
wiedza o społeczeństwie
Przedmioty: język angielski, język niemiecki i wiedza o społeczeństwie realizowane są w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej. Ponadto liczba godzin przeznaczonych na realizację języka niemieckiego jest większa niż wskazana w ramowych planach nauczania. Uczniowie kwalifikowani są do grup językowych w obrębie oddziału, z uwzględnieniem poziomu zaawansowania znajomości obu języków. Podziału dokonuje się na początku klasy pierwszej. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie biorą udział w zajęciach warsztatowych i wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych, uczestniczą też w konferencjach naukowych. Kształcenie języków obcych wspomagane jest także zajęciami dodatkowymi w szkole oraz wyjściami i wyjazdami umożliwiającymi doskonalenie umiejętności językowych w praktyce. Uczniowie tego oddziału mogą podjąć studia na kierunkach neofilologicznych i politologicznych oraz kierunkach takich jak: dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, zarządzanie, zarządzanie kulturą i mediami, kulturoznawstwo, europeistyka, turystyka i rekreacja. język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie
Skip to content