Skip to content

Please select a nav menu

Terminarz roku szkolnego 2023/2024

Rok szkolny w klasach I, II i III  trwa od 4.09.2023 do 21.06.2024,
w klasach IV  od 4.09.2023 do 26.04.2024
I okres4.09.2023  – 12.01.2024(18 tygodni)
II okres (dla klasy IV)15.01.2024  – 26.04.2024(12 tygodni)
II okres (dla klas I, II i III)15.01.2024  – 21.06.2024(18 tygodni)
 
Egzamin maturalny 2024
Część pisemna 7 – 24.05.2024 
7.05.2024 (wt)język polski PP
   8.05.2024 (śr)matematyka  PP
9.05.2024 (czw)język angielski PP
13.05.2024 (pn)język angielski PR
Część ustna  
11 – 25.05.2024język polski, języki obce nowożytne

 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych (ustawowo i pozaustawowo)
 • 1.11.2023 (śr) Wszystkich Świętych
 • 2-3.11.2023 (czw-pt) dni wolne na podst. rozp. MEN  o org. roku szkol. (1-2)
 • 23 – 31.12.2023 (sob-ndz) Zimowa przerwa świąteczna
 • 1.01.2024 (pn) Nowy Rok
 • 12.02 – 25.02.2024 (pn-ndz) Ferie zimowe
 • 28.03 – 2.04.2024 (czw-wt) Wiosenna przerwa świąteczna
 • 1.05.2024 (śr) Święto Pracy
 • 2.05.2024 (czw)  dzień wolny na podst. rozp. MEN  o org. roku szkol. (3)
 • 3.05.2024 (pt) Święto Konstytucji 3 Maja
 • 6 – 13.05.2024 (pn-pn) dni wolne na podst. rozp. MEN  o org. roku szkol. (4-9) pisemne egzaminy maturalne
 • 30.05.2024 (czw) Boże Ciało
 • 31.05.2024 (pt) dzień wolny na podst. rozp. MEN  o org. roku szkol.  (10)
 
Uroczystości i wydarzenia szkolne
4.09.2023 (pn)rozpoczęcie roku szkolnego
13.10.2023 (pt)ślubowanie uczniów klas I
22.12.2023 (pt)uroczysta wigilia szkolna, wigilie klasowe
22.03.2024 (pt)Święto Szkoły
 rekolekcje wielkopostne
26.04.2024 (pt)zakończenie zajęć klas IV, uroczystość pożegnania absolwentów
21.06.2024 (pt)zakończenie zajęć w klasach I, II, III
 
Ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
4.01.2024 (czw)ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów klas I – IV
16.04.2024 (wt)ustalenie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów klas IV
19.04.2024 (pt)ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów klas IV
10.06.2024 (pn)ustalenie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów klas I, II i III
13.06.2024 (czw)ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów klas I, II i III
 
Planowane zebrania z rodzicami i dni otwarte
6.09.2023 (śr)zebrania z rodzicami uczniów klas I i II
20.09.2023 (śr)zebrania z rodzicami uczniów klas III i IV
15.11.2023 (śr) dzień otwarty dla rodziców
10.01.2024 (śr)zebrania z rodzicami uczniów klas I – IV, poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych, dzień otwarty dla rodziców
13.03.2024 (śr)dzień otwarty dla rodziców uczniów klas IV
17.04.2024 (śr)zebrania z rodzicami uczniów klas I - IV, dzień otwarty, w klasach IV szkolenie maturalne,  poinformowanie rodziców uczniów klasy IV o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, dyżur wychowawcy
11.06.2024 (wt)poinformowanie rodziców uczniów klas I, II i III o przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych, dyżur wychowawcy
Full 1
130 - lecie szkoły
Full 1
Full 1
Aktualności
Full 1
Full 1
Zdjęcia
Full 1
Filmy o Czwórce
Skip to content