Skip to content

Please select a nav menu

Terminarz rekrutacji

13 maja 2024 r. (poniedziałek) – 04 lipca 2024 r. (czwartek)

SKŁADANIE PRZEZ KANDYDATÓW, DLA KTÓRYCH IV LO JEST SZKOŁĄ PIERWSZEGO WYBORU WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ.

Dokumenty można składać elektronicznie ALBO osobiście.

 1. Składanie wniosku elektronicznie możliwe jest przez system rekrutacyjny OMIKRON.
  Należy przesłać następujące dokumenty:
  • wniosek o przyjęcie do szkoły wypełniony w systemie rekrutacyjnym OMIKRON – (wniosek musi być podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna podpisem elektronicznym).
  • w załączeniu do wniosku należy przesłać dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych kryteriów (jeżeli zostały zaznaczone we wniosku).
 2. Składanie wniosku osobiście przez rodzica/prawnego opiekuna w szkole.
  Należy złożyć:
  • wniosek o przyjęcie do szkoły wypełniony w systemie OMIKRON, wydrukowany i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna i kandydata
  • dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych kryteriów (jeżeli zostały zaznaczone we wniosku)

  Wnioski można składać w godzinach pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej tj.:

  13 maja – 20 czerwca 2024 r. w czwartki w godzinach 15.00 – 16.30

  oraz:

  21 czerwca 2024 r. (piątek) – 12.00 – 14.00
  26 czerwca 2024 r. (środa) – 12.00 – 14.00
  28 czerwca 2024 r. (piątek) – 12.00 – 14.00
  03 lipca 2024 r. (środa) – 10.00 – 15.00
  04 lipca 2024 r. (czwartek) – 10.00 – 15.00

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu:  660 637 656 (wyłącznie w godzinach pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej)

Full 1
130 - lecie szkoły
Full 1
Full 1
Aktualności
Full 1
Full 1
Zdjęcia
Full 1
Filmy o Czwórce
Skip to content