Skip to content

Please select a nav menu

Zespół muzyczny „Ad Libitum”

Muzyka to „język” uniwersalny – rozumieją go ludzie wszystkich kultur, żyjący we wszystkich czasach i zakątkach Ziemi. Ale choć każdy z nas może odebrać muzyczny przekaz, to już nie każdy potrafi muzycznym językiem „mówić”: przełożyć nuty na melodię, wydobyć czysty dźwięk z instrumentu, snuć z uczuciem muzyczną narrację.

Czwórka może się pochwalić grupą prawdziwych młodych mistrzów, którzy te umiejętności opanowali do perfekcji! Od roku szkolnego 2016/2017 pod czujnym okiem prof. Michała Niemca (muzyka i muzykoterapeuty) działa w naszym liceum kameralny zespół instrumentalny AD LIBITUM. Jego pierwszy skład tworzyli dzisiejsi absolwenci naszej szkoły: Magdalena Szot (skrzypce), Emilia Zalewska (wiolonczela), Antoni Staszczak (skrzypce), Sławomir Dziurman (pianino) oraz Jakub Kopta (gitara klasyczna). 

Obecnie w zespole działają uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych. W roku szkolnym 2023/2024 nasi instrumentaliści grają na skrzypcach, fletach poprzecznych, gitarach (klasycznej i elektrycznej) oraz na rzadziej spotykanych instrumentach takich jak harfa i lutnia.

Ad libitum to z łaciny „dowolnie”, „według upodobania”. Określenie to znane jest w środowisku muzycznym i pojawia się niekiedy w partyturach jako sygnał pewnej swobody dla muzyka (dobór tempa, wersji utworu, czy też możliwość improwizacji). Nasi instrumentaliści wybrali ten zwrot na nazwę nieprzypadkowo – oddaje ona ich szerokie muzyczne horyzonty i duże spectrum inspiracji. Zespół ma w swoim repertuarze utwory, które znamy zarówno z filharmonicznych koncertów, jak i z kultury popularnej (filmy, gry wideo). Muzycy uświetniają swoimi występami szkolne uroczystości, takie jak szkolna wigilia, pożegnanie absolwentów i uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Full 1
130 - lecie szkoły
Full 1
Full 1
Aktualności
Full 1
Full 1
Zdjęcia
Full 1
Filmy o Czwórce
Skip to content