Skip to content

Please select a nav menu

Szkolna Grupa Teatralna

Uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego chcący rozwijać swoje zainteresowanie teatrem mogą realizować aktorską pasję w ramach Szkolnej Grupy Teatralnej. Powstała ona na bazie działającego w Czwórce wcześniej Klubu Wyspiańskiego powołanego do życia dzięki współpracy naszej szkoły z Teatrem im. Juliusza Słowackiego.

Klub Wyspiańskiego adresowany był do młodzieży wybranych szkół krakowskich i miał na celu rozwój talentów, kształtowanie samodzielnego, krytycznego myślenia o świecie oraz pogłębianie wrażliwości młodych ludzi.

Współpraca z teatrem realizowana była na wiele sposobów. Uczniowie oglądali spektakle teatralne i omawiali je w czasie dyskusji organizowanych dla członków klubu z twórcami spektaklu i aktorami. Samodzielnie lub z opiekunami ze szkół brali udział w spotkaniach teatralno-filozoficznych z intelektualistami i artystami w czasie ,,Sztuki myślenia”, której gospodarzami byli Piotr Augustyniak i Bartosz Szydłowski.

Dzięki warsztatom w Teatrze im. Juliusza Słowackiego młodzież naszej szkoły miała również możliwość poznania etapów pracy nad przedstawieniem. Członków grupy w tajniki historii teatru wprowadzał jego dyrektor, Krzysztof Głuchowski. Pod kierunkiem filozofa, profesora Piotra Augustyniaka młodzież przeprowadzała interpretację wybranej, ważnej dla literatury polskiej i światowej, książki. Kolejnym krokiem była adaptacja fragmentów tekstu do warunków scenicznych, pisana we współpracy z Jakubem Roszkowskim – kierownikiem literackim teatru. Zwieńczeniem zajęć były warsztaty aktorsko-improwizacyjne z Marcinem Kaliszem, aktorem Teatru im. Juliusza Słowackiego.

Zajęcia teatralne, w tym warsztaty aktorskie, powadzone przez aktorów teatru były również prowadzone w szkole. Od października do grudnia 2019 roku grupa zmotywowanych, utalentowanych uczniów spotykała się co tydzień z Dorotą Godzic, aktorką Teatru im. Juliusza Słowackiego. Przygotowany przez nich spektakl, na który składały się wybrane sceny z ,,Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, został wystawiony 5 grudnia 2019 roku w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w czasie Aktu Finałowego, podsumowującego pracę uczniów wszystkich szkół, uczestniczących w projekcie.
Dwa lata później, w 2021 roku, uczniowie Czwórki - również w ramach Aktu Finałowego - działający w ramach Klubu Wyspiańskiego wystawili „Dziady” Adama Mickiewicza.

Jednocześnie, oprócz przygotowywania spektakli, uczniowie uczęszczali na warsztaty interpretacyjne dotyczące ,,Procesu” Franza Kafki (2019) oraz ,,Jądra ciemności” Josepha Conrada (2021, 2022).

W roku szkolnym 2022/2023 Szkolna Grupa Teatralna rozpoczęła współpracę z Fundacją Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych KURDYBANEK, w ramach której uczniowie IV LO w Krakowie realizowali projekt „Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka”. Projekt ten zakończył się wystawieniem realizowanego metodą Teatru Forum spektaklu ,,Beznadziejna?”.

W bieżącym roku szkolnym 2023/2024 zainteresowana teatrem młodzież naszej szkoły również uczestniczy w warsztatach prowadzonych metodą Teatru Forum. Efektem ich pracy jest spektakl "Zagubiona", wystawiony po raz pierwszy w kwietniu 2024 roku.

Opiekunem Szkolnej Grupy Teatralnej jest w prof. Karolina Kniotek.

Full 1
130 - lecie szkoły
Full 1
Full 1
Aktualności
Full 1
Full 1
Zdjęcia
Full 1
Filmy o Czwórce
Skip to content