Skip to content

Please select a nav menu

Organizacja i godziny pracy

W roku szkolnym 2023/2024 IV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie pracuje na jedną zmianę. Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się o godz. 7.30 a kończą się do godz. 15.40.

Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z biblioteki szkolnej z czytelnią oraz gabinetu pomocy przedmedycznej.

W szkole działa stołówka, czynna codziennie od 8.00 – 14.00. Oprócz obiadów dostępne są także precle, drożdżówki, bułki/kanapki oraz napoje i słodycze.

Zasady obsługi stron w roku szkolnym 2023/2024

  1. Sprawy administracyjne, dotyczące uczniów IV LO prowadzi sekretariat uczniowski a we wszystkich innych sprawach należy kontaktować się z sekretariatem szkoły. Rodzice i inne osoby mogą kontaktować się z pracownikami sekretariatów za pomocą poczty elektronicznej iv-lo@iv-lo.krakow.pl lub lo4@mjo.krakow.pl , telefonicznie pod numerami 12 656 36 20 lub 12 656 11 96 lub  osobiście, w godzinach przyjęć stron (tabela poniżej). 
  2. Kontakt rodziców z nauczycielami i wychowawcami, pedagogami, psychologiem i doradcą zawodowym możliwy przez cały rok szkolny za pomocą dziennika elektronicznego lub podczas zaplanowanych zebrań z rodzicami lub dni otwartych.  
    Z przyczyn organizacyjnych kontakt osobisty z nauczycielami i specjalistami w innych terminach możliwy jest tylko po wcześniejszym umówieniu się. 
  1. Kontakt z dyrekcją szkoły możliwy jest przez cały rok szkolny za pomocą dziennika elektronicznego lub osobiście w godzinach dyżurów, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z sekretariatem

GODZINY OBSŁUGI STRON W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Biblioteka szkolna

poniedziałek – piątek

7.30 – 15.30

Gabinet pomocy przedmedycznej

poniedziałek - czwartek

7.30 – 14.30

Sekretariat uczniowski

poniedziałek - środa, piątek

7.00 – 15.00

czwartek

dzień bez stron

Sekretariat szkoły

poniedziałek - środa, piątek

7.00-15.00

czwartek

dzień bez stron

ROZKŁAD DZWONKÓW SZKOLNYCH

Lekcja Od godziny Do godziny Czas trwania przerwy
1. 7.30 8.15 10 minut
2. 8.25 9.10 10 minut
3. 9.20 10.05 10 minut
4. 10.15 11.00 15 minut
5. 11.15 12.00 15 minut
6. 12.15 13.00 15 minut
7. 13.15 14.00 5 minut
8. 14.05 14.50 5 minut
9. 14.55 15.40 -
Full 1
130 - lecie szkoły
Full 1
Full 1
Aktualności
Full 1
Full 1
Zdjęcia
Full 1
Filmy o Czwórce
Skip to content